บริษัท พัชรเดช ทนายความและการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำกัดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี 2555โดยทีมบริหารผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพ บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ วางแผนภาษีและตรวจสอบบัญชีภายใน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เราภูมิใจที่จะได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้คำแนะนำและบริการที่ดี

ทีมงานของเราพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย พนักงานบัญชีอาวุโส และ ที่ปรึกษาด้านธนาคาร กฎหมาย และ ภาษีอากรที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน