ธุรกิจและการบริการลูกค้า

ทางบริษัทของเรา มีความภูมิใจที่ได้ให้ บริการด้านคำปรึกษา ด้านการบัญชี จัดทำบัญชี ตรวจสอบภายในบัญชี องค์กรและธุรกิจของลูกค้า ที่อยู่ในระดับแนวหน้า ของประเทศ ตามธุรกิจมากมาย ดังกล่าว เป็นตัวอย่าง