บริษัท พัชรเดช ทนายความและการบัญชี จำกัด

เรา คือ มืออาชีพและสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทางด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี และด้านการตรวจสอบบัญชีภายใน เราพร้อมจะทำความเข้าใจธุรกิจของท่าน และกำหนดแผนการตรวจสอบ ตามลักษณะความเสี่ยงโดยธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของท่านในราคาที่เป็นธรรม การบริการด้วยไมตรีจิต และส่งมอบงานแก่ท่านอย่างตรงเวลา​ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์อันยาวนาน ทั้งในด้านการให้บริการตรวจสอบบัญชี และการจัดการด้านคุณภาพ เรามั่นใจและพร้อมที่จะให้บริการท่านในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ เช่น

การบริการด้านบัญชีและภาษีอากร​
การบริการด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบบัญชีภายใน​​
การบริการด้านวางระบบบัญชีและควบคุมภายใน​
การบริการด้านประกันสังคมและกองทุนชดเชยบริการ​
การให้บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาต​
การบริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ​

เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจของท่าน
​และเรายินดีที่จะได้รับใช้ท่านด้วยความภาคภูมิใจอย่างมืออาชีพ